Zespół

Anna Blok

Marta Ćwigoń-Karbowska

Sylwia Dąbrowska

Grażyna Hennig

Joanna Kasperek

Justyna Piotrkowicz

Patrycja Sech-Roszkowska