Terapia uzależnień

Terapia uzależnień kierowana jest do osób, które doświadczają trudności w realizowaniu się w rozmaitych rolach życiowych w związku z nadużywaniem jakiejkolwiek substancji lub czynności (alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, seksu, mediów itp.). Kluczowe jest poczucie przymusu, imperatywu wewnętrznego, który jest jednocześnie niezgodny z długoterminowym planem danej osoby, jej systemem wartości i w rezultacie dostarcza na dłuższą metę cierpienia, smutku, żalu bądź bólu psychicznego.

Uzależnienie rozwija się stopniowo i długotrwale, a następnie odznacza się naprzemiennymi okresami remisji i nawrotów.

Terapia uzależnień w naszej Pracowni obejmuje – oprócz nauki radzenia sobie
z bieżąco doświadczanymi objawami – rozpoznanie przyczyn choroby, czyli systemu
przekonań i mechanizmów psychologicznych, które były kluczowe w etiologii uzależnienia u danej osoby. Często bowiem uzależnienie jest sposobem dezadaptacyjengo radzenia sobie z rozmaitymi trudnościami, np. interpersonalnymi, intrapsychicznymi, zawodowymi itp. Dostrzeżenie swoistej przyczyny problemu daje szansę na długotrwałe i samodzielne radzenie sobie z jej przejawami w przyszłości.