Terapia rodzinna

Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której jeżeli to możliwe rekomendowane jest aby to cała rodzina brała w niej udział. Powiązane jest to z założeniem, iż każda rodzina tworzy swój indywidualny system rodzinny, w którym poszczególnie członkowie pozostają w wzajemnie przenikających się oddziaływaniach poprzez tworzone relacje. W takim rozumieniu zakłada się, iż problem jednego z członków rodziny wpływa na cały system rodzinny, ale i system oddziałuje na powstanie zaburzenia u jednostki. Stąd w trakcie pracy nad rozwiązaniem problemu znaczącą rolę mają sami domownicy, którzy sami stają się najlepszymi „ekspertami”.

Warto rozważyć możliwość terapii rodzinnej kiedy odczuwa się, iż problem jednego z członków znacząco wpływa na relacje z pozostałymi lub gdy obserwujemy, iż relacje w rodzinie wpływają na powstanie bądź nasilenie problemów jednego z domowników. Szczególnym momentem, kiedy warto podjąć terapię rodzinną są przeżywane kłopoty wychowawcze bądź na przykład obserwowanie w dziecka innych niż zwyczajowo zachowań, które są źródłem niepokoju rodziców.

Pierwsze spotkanie z rodziną ma charakter konsultacyjny, w trakcie którego obie strony wspólnie podejmują decyzję co do zasadności rozpoczęcia terapii. Sesje najczęściej trwają ok 75 minut. Mogą odbywać się w dwóch formach: z jednym lub dwoma terapeutami.