Marta Ćwigoń-Karbowska

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję w nurcie psychoterapii psychodynamicznej (w tym również ISTDP – Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Psychodynamicznej) i systemowej. Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapią rodzin i par. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Jestem absolwentką psychologii wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ze ścieżką psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Ukończyłam 5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację „Na Szlaku” w Krakowie, które posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dodatkowo ukończyłam pierwszy stopień szkolenia Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT) oraz 3-letnie szkolenie Core Training w zakresie ISTDP organizowane przez ISTDP Institute w Waszyngtonie oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Obecnie jestem uczestniczką rocznego szkolenia z Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy for Couples) organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, a prowadzonego przez Leanne Campbell i Lieven Migerode.

Dodatkowo jestem w 2,5 rocznym szkoleniu psychoterapeutycznym organizowanym przez Stowarzyszenie COGITO z Krakowa, którego główną metodą pracy jest psychodrama.

Ukończyłam również specjalizację z psychologii klinicznej, z podspecjalizacją z psychosomatyki na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Od 2006 roku pozostaję członkiem zespołu dr hab. Tomasza Stefaniaka, który funkcjonuje przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Głównym obszarem naszych zainteresowań jest praca z pacjentem dotkniętym problemem erytrofobii oraz nadpotliwości. Od kilku lat prowadzę warsztaty psychologiczne dla pacjentów rozważających leczenie sympatektomią.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce oraz wielu stażach w placówkach medycznych.

Aktualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną.

Kontakt: 501312227

Usługi
Cennik
Konsultacja/sesja psychoterapii indywidualnej
200zł/50min
Sesja ISTDP
300zł/75min
Konsultacja/sesja psychoterapii pary lub rodzinnej
300zł/75min