Krystian Krawczyk

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą i psychoterapeutą psychodynamicznym. Ukończyłem całościowe czteroletnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, z którym identyfikuję się jeżeli chodzi o paradygmat pracy i myślenia o pacjencie. Wcześniej ukończyłem Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży również organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Posiadam tytuł licencjata z pedagogiki
resocjalizacyjnej oraz tytuł magistra pedagogiki ogólnej- studia kończyłem na Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Jestem w trakcie podyplomowego dwuletniego kursu uzupełniającego do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie psychoterapii Dzieci i Młodzieży.
Swoją pracę poddaję regularnym superwizjom oraz rozwijam i poszerzam swoje umiejętności poprzez udział w konferencjach i seminariach. Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zawodowo związany jestem z Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, gdzie pracuję w Poradni Zdrowia psychicznego.
Do kontaktu zapraszam osoby, które z różnych powodów mają uczucie, że tracą kontrolę nad swoim życiem lub zmagają się z problemem, którego źródeł nie rozumieją. Konsultacje pozwolą określić możliwe przyczyny pojawiających się problemów i określić ramy pomocy.
Pracuję w kontakcie indywidualnym z adolescentami, młodymi dorosłymi i dorosłymi.
Oczywistym jest, że w kontakcie z osobami niepełnoletnimi wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych oraz ich obecność w części procesu konsultacyjnego.

Kontakt: 604228168

Usługi
Cennik
Wstępna konsultacja przed podjęciem psychoterapii
170zł/50min
Porada specjalistyczna
170zł/50min
Psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych
170zł/50min