Katarzyna Wasyliszyn

Mam wykształcenie psychologiczne i psychoterapeutyczne. Jestem absolwentką psychologii KUL (2006r.). Ukończyłam 4-letni Kurs Psychoterapii, org. przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic 7F, Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie. Aktualnie poszerzam wiedzę uczestnicząc w całościowym Kursie Psychoterapii org. przez Stowarzyszenie Cogito z Krakowa, pod kier. Prof. Cechnickiego. 

Jestem w trakcie certyfikacji. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Odbyłam liczne staże: Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie, Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie, Oddział Dzienny Kliniki Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w: Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie, Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (dla dziewcząt z trudnościami wychowawczymi) w Krakowie, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Od 2015 roku jestem zatrudniona na stanowisku psychologa w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, gdzie pracuję na Oddziale Psychiatrycznym.

W swojej pracy opieram się głównie na psychodynamicznym rozumieniu człowieka. Jeżeli jest taka potrzeba, korzystam także z innych podejść psychoterapeutycznych.

Prowadzę psychoterapię osób zmagających się z depresją, doświadczeniem psychozy, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi, dolegliwościami psychosomatycznymi, trudnościami w relacjach interpersonalnych, z różnymi kryzysami życiowymi.

W mojej pracy najważniejsze są dla mnie otwartość na drugiego człowieka, gotowość towarzyszenia mu w tym co przeżywa, pomoc w procesie zdrowienia. 

Kontakt: 606 467 038

Usługi
Cennik
Konsultacja/sesja psychoterapii indywidualnej
170zł/50min