Jakub Sudoł

Jakub Sudoł

Jestem psychologiem (SWPS Warszawa), socjologiem (UG) oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Uzależnionych „Zmiana” (2014-2018). Jestem także rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii realizatorem programu Candis.

Ukończyłem Studium Terapii Uzależnień przy Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku oraz wiele szkoleń z zakresu dialogu motywującego (łącznie około 200h) oraz dodatkowe szkolenia w zakresie terapii uzależnień behawioralnych. W trakcie swojej drogi zawodowej występowałem jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach: „Skuteczne strategie w leczeniu uzależnień 2017” w Michałowicach, „Terapia substytucyjna w Polsce: nowe kierunki rozwoju” w Uniejowie, „Skuteczne strategie w leczeniu uzależnień 2018” w Bronisławowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień (krótko i długoterminowych), pracując m.in. metodą społeczności terapeutycznej, prowadząc treningi asertywności oraz grupy psychoedukacyjne dla rodzin i bliskich osób uzależnionych. Dawniej przez wiele lat byłem związany zawodowo ze Stowarzyszeniem Eleuteria w Warszawie, pracując w Poradni Leczenia Substytucyjnego. Pracowałem także grupowo w poradni leczenia uzależnień z osobami uzależnionymi behawioralnie (OPiTU Gdynia).

Aktualnie jestem uczestnikiem Całościowego Kursu Psychoterapii z Psychodramą opartego o integracyjny model psychoterapii, prowadzonego przez Centrum Zdrowia Psychicznego „Animus” w Gdyni. Na co dzień pracuję w CZP w Słupsku oraz w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

W Pracowni Psychoterapii Sens prowadzę psychoterapię uzależnień, współuzależnień oraz poradnictwo psychologiczne.

Kontakt: 664 555 823

Usługi
Cennik
Sesja terapeutyczna
170zł/50min
Sesja psychoterapii indywidualnej
170zł/50min