Grażyna Hennig

Jestem psychologiem, pedagogiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie certyfikacji. W mojej pracy korzystam systematycznie z superwizji w nurcie CBT i integratywnym. Korzystam również ze szkoleń o tematyce psychiatrycznej i psychoterapeutycznej oraz uczestniczę w konferencjach naukowych, gdzie ciągle poszerzam i uaktualniam swoją wiedzę.

Studiuję na 4 roku (ostatnim) w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej w Sopocie. Szkoła ta jest wpisana na listę ośrodków dydaktycznych Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia (którego jestem członkiem).

Jestem również magistrem psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytetu SWPS) z modułem psychoterapii. Studia ukończyłam w 2008r.

Ponadto ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z pedagogiki resocjalizacyjnej w Akademii Pomorskiej w Słupsku w 2004 roku.

W 2013r. zostałam wpisana na listę certyfikowanych terapeutów środowiskowych w Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od 2008r. pracuję w Oddziale Dziennym dla Osób Chorych Psychicznie (w grupie osób z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi i zaburzeniami osobowości) w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Wraz z zespołem terapeutycznym prowadzę psychoterapię grupową i indywidualną. Pracowałam również w/w placówce w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie udzielałam porad psychologicznych, a później przeprowadzałam sesje psychoterapii indywidualnej dla osób dorosłych.

W swojej karierze zawodowej mam również doświadczenie pracy z dziećmi i ich rodzicami. Od 2009r. do 2019r. współpracowałam ze Słupskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg”. Prowadziłam tam grypy psychoterapii i psychoedukacji dla dzieci z zaburzeniami zachowania lub/i emocji i ich rodziców.

Zapraszam do kontaktu

Kontakt: 731 836 663

Usługi
Cennik
Konsultacja/sesja psychoterapii indywidualnej młodzieży i dorosłych
180zł/50min
Sesja metodą "Przedłużonej Ekspozycji E.Foa" dla osób z PTSD
270zł/90min